vasárnap, június 23, 2024
Korábbi hirdetéseink

2017. április 16.

Húsvétvasárnap


Krisztus feltámadt!

Áldott Húsvétot kívánunk!

– Köszönjük mindazoknak, akik szolgálatukkal hozzájárultak húsvéti ünnepünk méltó megünnepléséhez: a kórus és a ministránsok, a kántor és a sekrestyés, valamint a felolvasók és az áldoztatók szolgálatát.

– Köszönjük a templomunk- és a szentsír díszítésére adott adományokat, valamint a templom nagytakarításában és díszítésében nyújtott segítséget.

– Plébániánk irodai szolgálata legközelebb kedden lesz, délelőtt 10-12 és délután 16-18 óra között.

– Egész napos Szentségimádás április 21-én, most pénteken is lesz, este 10 óráig. A hónap harmadik pénteke lévén, az esti mise után 20 óráig a papokért lesz a Szentségimádás.

– A szentmisék szándékai a Hirdetőtáblán is megtalálhatók. Amely időpontra még nincs szándék kiírva, a sekrestyében vagy az irodában lehetőség van saját szándékot írattatni.