vasárnap, június 23, 2024
Korábbi hirdetéseink

2017. Szeptember 10.

 1. Kedden Szűz Mária Szent Neve, szerdán Aranyszájú Szt. János, csütörtökön Szt. Kereszt felmagasztalása, pénteken Fájdalmas Szűzanya, szombaton Szt. Kornél és Szt. Ciprián ünnepe lesz.
 2. Isten éltessea névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket.
 3. Elkészült a „Szív-Hang” plébániai újságunk legújabb száma. Szívesen fogadunk beszámolókat, írásokat a következő lapzártáig. A kiadvány ingyenes, adományt köszönettel fogadunk.
 4. Elkészült a hittanterem bővítése, amely már a héten igénybe vehető azon gyermekek részéről, akik nagyobb mozgásigénnyel rendelkeznek. A szentély felőli ajtó csak szentáldozásra, ill. gyermekek megáldására vehető igénybe, a helységbe továbbra is kívülről, a sekrestye melletti ajtón lehet bejutni.
 5. A kis- és nagygyermekes családokat továbbra is szeretettel várjuk a 9 órai családi szentmisére, a többi Testvérektől továbbra is nagyobb megértést kérünk a gyermekek élénkebb jelenléte miatt. A többi szentmisén pedig, a gyermekes szülőktől kérjük, hogy nagyobb odafigyeléssel legyenek, és hamarabb válasszák a hittanterem adta lehetőséget.
 6. A ministráns közösség szeretettel várja minden régi és új, az oltár szolgálatára kész tagját vasárnaponként ¼ 9-re a hittanteremben.
 7. Szeptembertől folytatódik a templom nagytakarításának a rendje. Kérjük a kisközösségek vezetőit, jelezzék, hogy melyik hónapban tudnának vállalni takarítást.
 8. Ma a 9-es szentmise Veni Sancte tanévnyitó szentmise.
 9. Ma alapítványi gyűjtést tartunk. A templom kijáratánál található „Rászorulók részére” felcímkézett borítékba lehetőség van erre a célra szánt adomány leadására. A boríték a sekrestyébe adható le, vagy a nagy perselybe bedobható be.
 10. Pénteken, az egész napos szentségimádási napon – amely minden héten reggeli mise utántól este 10-ig tart –, esti szentmise után 8 óráig a papokért lesz a Szentségimádás.
 11. Szombaton, szeptember 16-én, gyalogos Mindszenty-zarándoklat lesz Városmajorból Máriaremetére. Részletek a plakáton olvashatók.
 12. Jövő vasárnap, szeptember 17-én a 9-es mise után elsőáldozó gyermekekkel és szüleikkel, esti mise után pedig a bérmálkozókkal lesz rövid megbeszélés.
 13. Jövő vasárnap, szeptember 17-én, 9-es mise után délutáni órákig „Családi Nap” lesz a templomkertben. Szeretettel várjuk azokat is, akik még nem tartoznak kisebb plébániai közösséghez/imacsoporthoz. Lehetőség lesz megismerni az egyes közösségeket/imacsoportokat különböző színes programokon keresztül, és a már meglévőhöz vagy újonnan alakulóhoz csatlakozni.
 14. Jövő hétvégén, mint minden hónap 3-ik hétvégéjén, templomunk felújítására gyűjtünk.
 15. Szeptember 23-án, szombaton családos zarándoklat lesz az Erzsébettelepi Plébánia szervezésében, ahová környékbeli plébániák családjait is szeretettel várják. Részletek a plakáton olvashatók.
 16. Szeptember 30-án, szombaton a nővéreknek lesz jubileumi ünnepségük, amelyre kedves Testvéreket is szeretettel várják. Részletek a plakáton olvashatók.
 17. Köszönjük azon Testvéreknek, akik már rendezték az idei egyházi hozzájárulásukat! A befizetés lehetőségei: személyesen a sekrestyében vagy az irodában, csekken vagy átutalással.