péntek, szeptember 22, 2023
Korábbi hirdetéseink

Évközi 22. vasárnap – 2018. szeptember 2.

 1. A héten Nagy Szent Gergely pápa, Kalkuttai Szent Teréz (Teréz anya), Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok (kassai vértanúk), és Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe lesz.
 2. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket.
 3. Szeptember elsejével visszatértünk az évközi miserendre, és az irodai szolgálat rendje is az évközben megszokott időpontban van.
 4. Plébániánk munkatársat keres a megüresedett kántori- és kórusvezetői állásra. Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.
 5. Plébániánk ministránsközössége szeretettel hívja és várja minden régi és új tagját az Úr asztalánál való szolgálatra. A próbák most vasárnap kezdődnek a szokásos időpontban: 1/4 9-kor.
 6. Csütörtökön 17 órától első csütörtöki Szentségimádást tartunk.
 7. A héten első péntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről.
 8. Szombaton az esti szentmisén és utána agapé keretében búcsúzunk ünnepélyesen Emánuel atyától, és Pintér Zsolt kántorunktól, aki tanulmányai miatt Szegedre költözik. Örömmel fogadunk süteményeket az agapéra.
 9. Vasárnap 9 órakor tartjuk a tanévkezdő Veni Sancte szentmisét.
 10. Jövő vasárnap alapítványunk rászorulók számára gyűjt támogatást. A borítékok a kisasztalon találhatók a kijáratnál, amit a sekrestyében kérünk leadni. Köszönjük!
 11. A bérmálkozói felkészítő szeptember 16-tól, az elsőáldozói felkészítő pedig szeptember 18-tól kezdődik.
 12. A hirdetőtáblán és a honlapon megtalálható a gyermekeknek, a fiataloknak és a felnőtteknek szóló plébániai hittanórák Ezúton is kérjük a kedves szülőket, hogy az iskolai hitoktatást továbbra is vegyék igénybe gyermekeik számára, és írassák be őket katolikus hittanra. Ily módon is gondoskodjanak a rájuk bízottak lelkének ápolásáról. A gyermekeknek szóló PKH („Plébániai Közösségi Háló”) nem helyettesíti az iskolai hittan órát.
 13. Liliomkert Katolikus Óvoda munkatársakat keres: hitét gyakorló óvónő és fejlesztő pedagógus jelentkezését várják.
 14. Pályázatot hirdetünk a plébánia híveinek “Ifihittan” jeligével. A plébánia e-mail címére (ps*****************@gm***.com) beküldendő egyetlen egy lényegre törő mondat válaszképpen arra a kérdésre, hogy “Mit jelentett nekem az ifjúsági hittan az életemben?” Kérjük a levél címében az “Ifihittan” jeligét feltüntetni. A három legfrappánsabb mondatot fel fogjuk olvasni a következő vasárnapi szentmisék hirdetéseinek alkalmával, és meglepetéssel jutalmazzuk a nyerteseket. Pályázási feltételek: betöltött 14. életév és minimum fél év ifjúsági hittanos múlt bármelyik plébánián. Beküldési határidő szeptember 8. (szombat) 12:00.
 15. A Wlassics utcai karitász ház szeptembertől minden csütörtökön délután 4-6 óráig tart nyitva az egyházközség tagjai számára.
 16. Elkezdtük a célgyűjtést templomunk fűtésének a korszerűsítésére, valamint a templomi mosdó bővítésére, és a templomi hittanterem bejáratának az akadálymentesítésére. Köszönettel fogadjuk erre a célra „CÉLGYŰJTÉS” címmel adományaikat a sekrestyében, az irodában, csekken vagy banki átutalással egyaránt.