péntek, július 12, 2024
KiemeltKorábbi hirdetéseink

Évközi 24. vasárnap -2022. szeptember 11.

  1. plébániai hittanórák a következőképp alakulnak:
    katekumenátus azon felnőttek részére szerveződik, akik még nem részesültek a keresztség, elsőáldozás vagy bérmálás szentségében. Fiatal házascsoportba várjuk azokat, kik az elmúlt néhány évben kötöttek házasságot, hogy közösen imádkozva reflektáljunk a házasok mindennapjaira. Jelentkezés az atyáknál vagy a nővéreknél. Az elsőáldozós és bérmálkozós jelentkezési lapok a bejáratnál, az asztalokon megtalálhatóak.
  2. A mai vasárnapon alapítványi gyűjtést tartunk a rászorulók számára. A szokott módon, a „Rászorulók” feliratú borítékokban kérjük leadni nagylelkű adományaikat a sekrestyében. Isten fizesse meg!
  3. Péntek este szentmise után 19h-kor lesz Bibliaóra, szeretettel várjuk az érdeklődő Híveket. Szent Pál leveleit elemezzük, próbálunk az értelmük mélyére evezni.
  4. Változik a gyóntatás rendje: minden vasárnap esti szentmise alatt folyamatos lesz a gyóntatás, de a hétköznapi gyónás csak előzetes bejelentkezés, időegyeztetés alapján történik a jövőben.
  5. Örömmel tudatjuk, hogy a székek „huzatolása”, új textillel való bevonása megtörtént. A munkában résztvevőknek és segítőknek hálás köszönet az egész közösség nevében!
  6.  Előkerült még egy jó adag ministránsruha, melyeket az elmúlt héten kihímeztek a Hímzőköri tagok. Nekik is hálás köszönet! A már jelekkel ellátott ministránsruhák átadása és az azokba való beöltözés szeptember 18-án lesz, a 9 órai szentmisében.
  7. Továbbra és várjuk a jelentkezőket a PKH-s bemutatkozásokra, valamint a Hit és Fény csoport megalakulását segítő, abban részt venni szándékozó kedves Hívek jelentkezését.