szombat, december 2, 2023
KiemeltKorábbi hirdetéseink

Évközi 33. vasárnap

2023. november 19.

1.    Ma az Egyházmegyei és országos Karitász javára gyűjtünk Szent Erzsébet napja kapcsán.

2.    hétköznapi szentmisék az új Közösségi házban zajlanak a szokásos miserend szerint. Decemberben majd a roráték idejére visszaköltözünk a templomba, de ezen kívül idén télen ez lesz a rend. Utalunk arra, hogy ezt a változást az erősen megugrott közüzemi díjak kényszerítették ránk, kérjük a testvéreket, gondoljanak erre, amikor a perselypénz és az egyházi adó nagyságáról döntenek.

3.    Megköszönöm ennek kapcsán mindazok munkáját, akik a téli kápolna kialakításában és a régi közösségi ház kiürítésében a múlt héten részt vettek.

4.    A régi közösségi házban a könyvtárunk számára fölöslegesnek ítélt könyvekből lehet válogatni most, szentmisék után. Csak a könyvek egy részét hoztuk át, hogy azokból újraindítsuk a plébániai könyvtárat. Értékes, de duplum könyveket vagy olyanokat is, amelyek nem illenek a plébániai könyvtár profiljába, ott hagytunk, amit a testvérek nem visznek el, azt majd leselejtezzük.

5.    Bibliaóra a jövő héten szokott időben és helyen lesz, tehát péntek este 7 órakor.

6.    Szombaton este latin nyelvű mise lesz.

7.    Fábry Kornél püspök atya celebrálja a jövő vasárnap este 6 órai szentmisét, ahol Gável András dicsőítő kórusa fog szolgálni. Püspök atya bérmál is majd, és utána a közösségi házban beszélgetési lehetőség lesz vele.