kedd, május 21, 2024
Korábbi hirdetéseink

Évközi 5. vasárnap – 2020. február 9.

 1. A héten Szt. Skolasztika, a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, Szent Ciril és Metód ünnepe lesz.
 2. Ma az esti szentmise keretében lesz a Befogadás szertartása is, amely a katekumenek megerősítését szolgálja, akik a beavatási szentségekben készülnek részesülni.
 3. Ma a szentmisék végén lesz balázsolás azok számára, akik hétfőn nem tudtak ebben részesülni.
 4. Ma gyűjtés lesz plébániánk alapítványa részére a hozzánk tartozó rászorulók megsegítésére.
 5. Csütörtökön este 7 órától képviselőtestületi ülés lesz a közösségi házban.
 6. Házaspárok lelkigyakorlata március 20-tól 22-ig lesz Máriabesnyőn. Részletek a Jelentkezési lapon olvashatók, ami a templom bejáratánál és az irodában is elérhető, valamint a honlapról is letölthető.
 7. Plébániánk táborai: Június 22-26. napközis tábor, június 27 – július 1. ifjúsági evezős tábor, július 6-11. ifjúsági „lelkes napok”.
 8. Idén is imádkozzuk közösen hétköznap a reggeli szentmiséken a zsolozsma Reggeli dicséretét. Akinek nincs zsolozsmás könyve, a telefonra ingyenesen letölthető applikáció segítségével is be tud kapcsolódni. Az Esti dicséret ünnepélyes formáját továbbra is minden hónap 3. vasárnapján
  – azaz jövő vasárnap is – imádkozzuk az esti mise után.
 9. Köszönjük az eddigi templomtakarítást és díszítést, és kérjük, hogy a következő hétvégékre is iratkozzanak fel, akik ily módon tudnak szolgálatot vállalni közösségünk javára. Egyúttal kérjük a kedves Testvéreket, hogy a templom és a hittanterem elhagyásakor törekedjenek rendet hagyni maguk után.