vasárnap, június 23, 2024
Híreink

Fontos változások

Kedves Testvérek!

A legújabb főpásztori rendelkezés, valamint az útmutatás, ami a Magyar Kurír honlapján is olvasható, segítséget nyújt a helyzet megértésében, továbbá az előttünk állló lehetőségek felismerésében. A rendelkezés értelmében, mot szombaton (március 21-én) a reggeli szentmise még meg lesz tartva, amin Testvérek is részt tudnak venni személyesen, azt követően pedig (tehát vasárnap is, március 22-én) csak TV-n, rádión vagy interneten keresztül tudnak bekapcsolódni a szenmisébe. Ezúton is kérjük, hogy idősebb Testvéreink, valamint azok, akiknél “megfázási tünetek” mutatkoznak (mégha tényleges megfázásból adódik a tünet), maradjanak otthon! Ezzel nem csak saját maguk iránt tanúsítanak bölcs hozzáállást, hanem mások iránt is. Kérem, hogy fogadják alázattal Egyházunk kérését, amit magunk és körülöttünk élők érdekében fogalmaz meg. Ne csak a Hitvallás elimádkozása által, hanem a mindennapi életünkben is éljük meg engedelmességünket Anyaszentegyházunk iránt! Fogadjuk el útmutatását, mivel tudjuk, hogy Ő is felelősséget érez irántunk. 

Előző levelemben hivatkoztam arra a gyűjteményre, ahol megtalálható, hogy mikor és honnan van online miseközvetítés. Amennyiben meg tudjuk teremteni a technikai- és személyi feltételeket, akkor templomunkból is szeretnénk sort keríteni online miseközvetítésre, de erről most még nem tudok többet mondani. Az Új Ember Kiadó lehetővé teszi, hogy ingyenesen elérhető és letölthető legyen az Adoremus kiadvány, a zsolozsma imádkozásához is találunk online elérhetőséget, vagy mobiltelefonora letölthető App-ot, ami segít, hogy rendszeresen tudjunk bekapcsolódni az Egyház liturgikus vérkeringésébe. Továbbá élhetünk a Rózsafüzér rendszeres vagy alkalmi elimádkozásának a lehetőségével is, amihez szintén találunk internetes vagy nyomtatott segédanyagot. Törekedjünk arra, hogy minél tudatosabban adjunk teret mindennapjainkban az Istennel való találkozásainknak!

A korábban meghirdetett Szentségimádást továbbra is szeretnénk biztosítani minden nap alábbiak szerint: (kisebb eltérés van a korábban meghirdetett időponthoz képest!) – hétfőtől csütörtökig (!)9h-12h- pénteken és szombaton 12h-(!)16h. Ezúton is kérjük a 60 évnél fiatalabb Testvérek segítségét Szentségőrzésben, a Jelentkezési lap a templom bejáratánál található. A fenti időintervallumban minden nap nyitva lesz a templom egyéni Szentségimádásra, ezért jó szívvel bátorítok mindenkit, hogy aki elhagyhatja lakhelyét, éljen a lehetőséggel. Idős és beteg Testvéreinket továbbra is kérjük, hogy maradjanak otthon! Amennyiben hatósági intézkedésre újabb korlátozások lépnek életbe, a Szentségimádás lehetőségét is ahhoz fogjuk igazítani. 

miseszándékok, amik korábban lettek  előjegyezve, vállaljuk, hogy azok azon a napon lesznek elmondva, amikorra kérték (a nép részvétele nélkül – ld. közlemény). Amennyiben valaki kéri, akkor az általa előjegyzett miseszándékot egy későbbi időpontra is át tudjuk tenni, vagy a felajánlott támogatását visszafizetjük. Ugyan nem a megszokott módon és időpontban lesznek megtartva a szentmisék a következő hetekben, de továbbra is fogadunk újabb miseszándékot minden napra telefonon vagy e-mailben (1/290-3036 ps*****************@gm***.com). Ezek adományát, amikor lehetőségük lesz, a templom perselyébe helyezhetik el a Testvérek, de ez nem feltétele a kért miseszándék elmondásának. A szentmisék minden nap a már meglévő, és az ezután beérkező szándékra lesznek felajánlva. (Kérjük, hogy rövid formába szíveskedjenek megírni, milyen szándékra kérik a szentmisét.)

Irodai szolgálat ezen a héten még megszokott időben lesz, de hétfőtől, március 23-tól alábbiak szerint tartunk irodai ügyeletet: hétfőtől csütörtökig 9h-12h, pénteken 13h-16h. Kérjük, hogy csak temetéssel kapcsolatban keressenek fel személyesen. Minden más kérdéssel/kéréssel kapcsolatban a plébánia fenti telefonszámán vagy e-mail címén várjuk megkeresésüket!

Szeretettel ajánlok mindenkit a Jóisten és égi Édesanyánk oltalmába!
Szeretettel:József atya