kedd, május 21, 2024

Fiú-Lány túra

Plébániánkon az ifjúsággal kapcsolatos foglalkozások célja, hogy fiataljaink, gyermekeink részére egy olyan közeget teremtsünk, amely biztosítja számukra az erkölcsileg helyes irányba történő fejlődést. Ez az értékátadás véleményünk szerint elsősorban közösségben sajátítható el. A közösen megszervezett kirándulások, túrák, vízi túrák igen hatékonyan szolgálják ezt a célt, ugyanis a gyerekek ezek során megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, egymáson segíteni, elsajátítják az alturista személyiségjegyeket.

 

Az ifjúság nevelésének másik fő célja a férfias és a nőies eszmények tudatosítása, és ez által a fiataloknak a későbbi az apai és az anyai szerepekre, ezáltal a családi életre történő felkészítése és megkedveltetése. Ezen utóbbiakat nagyon fontosnak tartjuk, mert korunk hajlamos ezeket az eszményeket összemosni.

A táborok kimondott fő célja, hogy segítsen megőrizni és közösségi szemléletűvé tenni a fiatalokat. Ez a fajta együttlét, táborozási” közösség olyan élményt biztosít a gyermekek, fiatalok számára, ami nehezen vagy egyáltalán nem biztosítható más közösségi programokkal. A gyermektáborok – a résztvevők egymásra utaltságában ­kiváló lehetőségek biztosítanak a segítőkészség, a felelősségvállalás, a példamutatás, a bátorság, a mértékletesség, a tűrőképesség, a toleranciakészség és nem utolsósorban az edzettség növelésére, amelyre számos jó példát tudnánk említeni az utóbbi évek táborozásainak tapasztalatából.

A közös táborozásokban a fiatalok önkéntelenül is átveszik a felnőttek viselkedésmódját, míg a kisebb gyermekek hasonló módon tanulják idősebb társaiktól a viselkedési szabályokat. A táborok néhány napja, vagy hete olyan közösségformáló erőt jelent, amelyet más eszközökkel csak sokkal hosszabb időtartam alatt lehetne elérni. A táborok természetesen emellett vidám együttlétet, szórakozást, felüdülést, közösségi élményt jelentenek a fiatalok számára.

A táborokat a lehetőség szerint úgy próbáljuk megszervezni, hogy az minél kisebb anyagi terhet jelentsen a résztvevő gyermekek családjainak számára. Igény szerint a rászorulók számára támogatást is biztosítunk.

 

 

 

MentésMentés

MentésMentés

MentésMentés

MentésMentés