vasárnap, június 23, 2024
Korábbi hirdetéseink

Nagyböjt 5. vasárnapja – 2019. április 7.

 1.  A héten Szent Szaniszló püspök, Szent Márton pápa és Virágvasárnap ünnepe lesz.
 2.  Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket.
 3. Ma országos gyűjtés van a Szentföld javára. Köszönjük az erre a célra felajánlott adományukat.
 4. Nagyböjtben péntekenként este ¼ 6-kor végezzük a keresztutat. Az imádságot ezen a héten templomunk kórusa vezeti.
 5. Pénteken az esti 6 órai szentmisére szeretettel várjuk plébániánk kisközösségeinek tagjait, hogy együtt vehessünk részt az Eucharisztia ünneplésében. Mise után a közösség vezetőkkel találkozunk a plébánián.
 6. Szombaton lesz templomunk húsvéti nagytakarítása a reggeli Szentmise után. Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával takarító eszközöket. Minden segítő kezet szeretettel várunk.
 7. Szombaton délután plébániánk lelki napja lesz a nővérek rendházában, ahová délután 3 órától lehet érkezni, ½ 4-kor kezdődik a tanítás. A 6 órai szentmise után lesz bűnbánati liturgia, Szentségimádás és gyónási lehetőség is. Kérjük a kedves testvéreket, hogy ne hagyják a nagyhétre a szentgyónás elvégzését. A gyónások rendje megtalálható a hirdetőtáblán, a honlapon és a gyóntató fülkék bejáratánál.
 8. Jövő vasárnap virágvasárnap lesz, az Úr szenvedésének a vasárnapja. Barkaszentelés és körmenet a ½ 11-es mise elején lesz. A szentmisén templomunk kórusa énekel.
 9. Kérjük kedves Testvérek támogatását a szent sír- és a templom húsvéti díszítésére. Az adományokat a Jézus Szíve mellékoltár perselybe helyezhetik el.
 10. Előre hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy nagycsütörtökön és nagypénteken plébániánkon nem lesz irodai szolgálat. Megértésüket köszönjük!
 11. Nagycsütörtökön idén is lesz espereskerületi ifjúsági virrasztás az ócsai Selyem-réti tanösvényen este 9 órakor. Templomunknál este 8 órakor találkozunk. Aki innen indulna, kérjük, hogy előre jelentkezzen Áron atyánál.
 12. Április 27-én, szombaton a reggeli szentmisét kivételesen délelőtt 10 órakor tartjuk, a kamilliánus lelkinap keretében. Mise után a közösségi házban folytatódik a lelkinap.
 13. Ezen a hétvégén van plébániánk házaspáros lelkigyakorlata. Imádkozzunk a résztvevőkért, hogy az elmélyülés hitük és házasságuk megerősödését szolgálja.
 14.  Még van néhány hely a májusi csíksomlyói zarándoklatra, május 30-tól június 3-ig lesz. Részletek a plakáton és a honlapon olvashatók.
 15. Június utolsó hetében (24-28) tartjuk plébániánk hittanos napközis táborát. A táborra azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik mind az 5 napon velünk tudnak lenni. Részletek a templom bejáratánál található Jelentkezési lapon olvashatók.
 16. A Jézus Szíve nővérek családi tábort szerveznek július 4-7 között a Bakonyban, Városlődön. Jelentkezési lap a templom bejáratánál található, jelentkezni a nővéreknél lehet május 31-ig.
 17. A főplébánia nyári ifjúsági táborára Áron atyánál lehet jelentkezni.
 18.  A személyi jövedelemadó 1%-ról való rendelkezéssel kapcsolatban szeretettel ajánljuk a kedves Testvérek figyelmébe plébániánk alapítványát, a „Krisztus és Mária Segítsége Alapítványt”, amelynek adószáma: 19673611-1-43. Köszönjük, ha rendelkezésével ezúton is támogatja plébániánk közösségét! Az egyházakra vonatkozó 1% rendelkezésnél a Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 19. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy aki teheti, rendezze az egyházi hozzájárulását, amelynek ajánlott összege az éves nettó jövedelem 1%-a.