péntek, július 12, 2024

Egy százalék

Plébániánkon hosszú évek óta müködik Krisztus és Mária Segítsége Alapítvány. Kezdettől fogva azt a célt hivatott segíteni, hogy segítséget tudjunk nyújtani a körülöttünk élő rászorulóknak. Időközben szükségessé vált templomunk orgonájának a felújítása is, ezért erre a nemes célra is az Alapítványon keresztül gyűjtünk támogatást.

Az alapítvány köszönettel fogad minden támogatást, így a személyi jövedelemadó (SZJA) 1% felajánlásokat is.

Kedvezményezett neve: Krisztus és Mária Segítsége Alapítvány
Adószáma: 19673611-1-43
Címe: 1181 Budapest, Batthyány u. 87/b.

Kérjük, hogy adója 1%-t plébániánk alapítványának, míg a másik 1%-t a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlja fel.
Köszönjük!

Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011

Kérjük, hogy – akik tavaly nem tették meg – az idén beadandó személyi jövedelemadó-bevallásoknál különösen figyeljenek az adó 1+1 % felajánlásra, ugyanis az egyházaknál a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig.
Aki elektronikusan adja be bevallását (interneten a NAV e SZJA oldalán keresztül) különösen figyeljen arra, hogy maga az adóbevallás tervezetének elfogadása még nem jelenti az 1+1 % nyilatkozat megtételét.

Banki átutalás

Köszönünk minden támogatást a nehéz anyagi körülmémyek között élő családok nevében, és bíztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon az adakozók köréhez, mert csodálatos dolog segíteni, és tudni, hogy valakiknek (nem csak ünnepek kapcsán) segíthetünk, hogy életkörülményeik emberhez méltóak legyenek.

Banki átutaláson keresztül alábbi számlaszámra fogadjuk támogatásukat rászorulók részére, illetve orgonánk felújítására:

Név: Krisztus és Mária Segítsége Alapítvány
Bankszámla szám:
OTP Bank 11718000-20032795 

RÁSZORULÓK RÉSZÉRE
A rászorulók megsegítésére szánt adományukat a közlemény rovatban alábbi megjegyzéssel szíveskedjenek ellátni:
“Rászorulók”

ORGONA FELÚJÍTÁSÁRA
Szeretnénk felújítani templomunk orgonáját, amihez köszönettel fogadjuk nagylelkű támogatásukat. Az orgona felújítására szánt adományukat a közlemény rovatban alábbi megjegyzéssel szíveskedjenek ellátni:
“Orgona felújítására”

Köszönjük nagylelkü adományukat!