szombat, június 22, 2024
Korábbi hirdetéseink

Szentháromság vasárnapja – 2018. május 27.

 1. A héten Szent István király ereklyéinek átvitele, Szent Jusztinusz, Szent Marcellinusz és Szent Péter ünnepe lesz.
 2. Isten éltessea névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket.
 3. Májusi litániát esti szentmisék előtt ½ 6-tól imádkozzuk, csütörtökön pedig a reggeli szentmise után.
 4. A héten első péntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről.
 5. Szombaton Plébániai Piknik lesz a templomkertben délelőtt 10-től délután 3 óráig. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy az együtt töltött tartalmas időn keresztül is megéljük a közösséghez való tartozás örömét. Lesznek finom falatok és érdekes programok is. Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.
 6. Szombaton délután 5-től egy órás Szentségimádás lesz templomunkban is a nemzetközi Szentségimádás keretében, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülés jegyében. Kérjük, hogy mindenki vegyen részt, akinek egészségi állapota lehetővé teszi!
 7. Jövő vasárnap, június 3-án Úrnapján következők szerint változik a miserend: 7-kor, 10-kor(!) és este 6-kor. Körmenet a 10-es szentmise után lesz. Aki tud, hozzon virágszirmot a körmenetre. Kérjük a kedves Testvérek segítségét az oltárok előkészítésében a szokásos helyeken.
 8. Úrnapja utáni hétfőtől, június 4-től életbe lép a nyári miserend, az irodaidő pedig június közepétől fog változni.
 9. Június 4-én, hétfőn este ½ 7-től jótékonysági komolyzenei koncert lesz a Szent Ferenc Kisnővéreinek arlói cigánypasztorációs szolgálata javára. Az összegyűlt adományokkal a helyi nehéz sorsú nagycsaládokat, a továbbtanuló 21 fiatalt támogatják, illetve a nővérek pasztorációs munkájához nyújtanak segítséget. A koncert előtt és után az adományozók vihetnek azokból a termékekből, amelyeket a helyi szegények készítenek a nővérek segítségével.
 10. Június 9-én, szombaton de. ½ 11-kor lesz Esztergomban a papszentelés, este 6 órakor pedig templomunkban ünnepi szentmise lesz: templombúcsú és Áron atya újmiséje.
 11. Az esztergomi papszentelésre külön busszal megyünk. A feliratkozás az 500,- Ft önrész befizetésével történik a sekrestyében vagy az irodában. Indulás reggel ½ 8-kor, visszaérkezés du. 3 óra körül lesz.
 12. Június 16-án, szombaton esti mise előtt 17 órától egyházzenei áhítat lesz templomunk kórusa és a Széchenyi Könyvtár Kórusa előadásában.
 13. Június 23-ra, szombatra plébániánk egynapos zarándoklatot szervez Pécsre és Máriagyűdre. Jelentkezni az irodában vagy a sekrestyében lehet a 6.500,- Ft önrész befizetésével, amely magába foglalja az utazás-, a belépők-, az idegenvezetés és az ebéd költségeit. Az önrész visszafizetésére nincs lehetőség. A zarándoklat plébániánk alapítványának támogatásával szerveződik.
 14. Július 2-tól 6-ig tartjuk a hittanos napközis tábort. Az első 40 jelentkező kedvezményesen 5.000.- Ft, a többiek 7.500.- Ft részvételi díjjal vehetnek részt a táborban. Természetesen szociális alapon kérhető további támogatás. Jelentkezési lap a templomban a kisasztalon található, leadni a plébánián iroda időben, vagy a sekrestyében a vasárnapi 9 órás mise után lehet, a tábori önrésszel együtt. Az önrész visszafizetésére nincs lehetőség. Jelentkezési határidő: május 31.

LITURGIÁK RENDJE

 1. május 27 –június 2.

       … = még nincs miseszándék

Vasárnap

Május 27.

0700

0900

 

1030

1730

1800

† Alajos

élő Krisztináért szül. nap alkalmából és Anikóért

bérmálkozókért

litánia

élő gyermekekért

Hétfő

 Május 28.

0730

1730

1800

 

Dugasz család élő és † tagjaiért

litánia

Kedd

Május 29.

0730

1730

1800

litánia

Szerda

  Május 30.

0730

900

1730

1800

tem:† Vincze Józsefné

litánia

gyászmise: † Vincze Józsefné Irén/tem:ma/

Csütörtök.

Május 31.

0730

   0800                    1100

litánia

tem: † Kiss István

Péntek

Június 1.

0730

1800

Szombat

Június 2.

0730

1700

1800

élő Gábor

elsőszombati rózsafüzér

élő édesanyáért és testvérért