vasárnap, június 23, 2024
Korábbi hirdetéseink

Szentírás vasárnapja – 2018. szeptember 30.

1. A héten A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz, Szent Őrzőangyalok, Assisi Szent Ferenc és Szent Brúnó ünnepe lesz.
2. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket.
3. Ma Szentírás vasárnapja van. Szenteljünk kiemelt figyelmet a hozzánk szóló Igének, és erre otthonainkban is teremtsünk lehetőséget.
4. Azokat a felnőtt Testvéreinket, akiknek eddig nem volt lehetőségük hitünk tanításával és gyakorlásával mélyebben megismerkednie, szeretettel várjuk a Katekumenek csoportjába, ahol lehetőségük van a szentségekre való felkészülésre is. Az összejövetelek szerdánként este 7 órakor kezdődnek a plébánián.
5. Áron atya arra hívja a gimnazistákat, egyetemistákat és a fiatal felnőtteket, hogy fokozott figyelemmel kísérjék a hirdető táblán és a Facebook bejegyzéseken az ifjúsági hittannal kapcsolatos információkat.
6. Októberben minden nap, hétfőtől vasárnapig, csütörtök kivételével este ¼ 6-kor imádkozzuk a Rózsafüzért, csütörtökönként pedig a reggeli Szentmise után.
7. Első csütörtökön és első szombaton a Rózsafüzér imádság délután 5 órakor kezdődik.
8. A héten első péntek is lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről.
9. Péntekenként délután 3 órától 1 órás vezetett Szentségimádást tartunk templomunkban.
10. A héten elkezdődnek a templom fűtésének a felújítási munkái, melynek keretében először a kazánház, a vizesblokk és azok előterének az átépítésére és felújítására kerül sor. A munkálatok ugyan nem érintik a liturgikus rendet, viszont ezen idő alatt, sajnos a gyermekvigyázó helység nem vehető igénybe, és a mosdó sem. A belső munkálatok után a külső feljárót is szeretnénk akadálymentesíteni.
11. A fenti munkák a kedves Testvérek nagylelkű támogatásának is köszönhetően tudnak elkészülni, amelyek folytatásához további támogatásukra számítunk készpénzben, csekken vagy átutalással.
12. Köszönjük azon Testvéreknek, akik már rendezték az idei egyházi hozzájárulásukat! Kérjük a kedves testvéreket, hogy amennyiben az átutalással vagy csekken történő befizetési módot választják, figyeljenek arra, hogy az egyházi hozzájárulást a Pestszentlőrinci Főplébánia számlájára (11718000-20010063-00000000) utalják. Nagyon köszönjük!
13. Papírgyűjtést tartunk plébániánkon. A konténer a templom mellett található. A bevételt a gyermek- és ifjúsági programok támogatására fordítjuk.
14. Október 8-án, hétfőn este 7 órakor Szentlélek Szeminárium indul templomunkban, melyre mindenkit szeretettel várunk! A szeminárium célja az Jóistennel való kapcsolatunk elmélyítése. Részletek a plakáton olvashatók.