péntek, szeptember 22, 2023
Korábbi hirdetéseink

Urunk mennybemenetele – május 13.

 1. A héten Nepomuki Szt. János és Szt. I. János pápa ünnepe lesz.
 2. Isten éltessea névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket.
 3. Májusi litániát esti szentmisék előtt ½ 6-tól imádkozzuk, csütörtökön pedig a reggeli szentmise után.
 4. Még a héten szerdáig, május 16-ig tart a papírgyűjtés. A templom oldalbejáratánál elhelyezett konténerbe lehet a papírhulladékot helyezni.
 5. Ezen a hétvégén alapítványunk rászorulók számára gyűjt támogatást. A borítékok a kisasztalon találhatók a kijáratnál, amit a sekrestyében kérünk leadni. Köszönjük!
 6. Ma lesz a Családi Katekézis utolsó alkalma a 9 órai szentmise után.
 7. Pénteken esti szentmise után 20 óráig a papokért lesz a Szentségimádás, 21-22 óráig pedig plébániánk házaspárjaiért imádkozunk.
 8. Szombaton, május 19-én a reggeli mise után lesz templomunk nagytakarítása. Köszönettel vesszük mindenki segítségét, ez lesz a templombúcsú előtti nagytakarítás is egyben.
 9. Szombaton, május 19-én este 6 órakor megújulási mise lesz templomunkban. Gável Henrik atya celebrálja a szentmisét, lesz gyónási lehetőség, dicsőítés és Szentségimádás is.
 10. Május 21-én, Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Majális lesz Máriaremetén, ahová plébániánk is meghívást kapott, hogy mutassa be az egyes ünnepek megélését közösségünk életében. Aznap templomunkban csak reggel ½ 8-kor lesz szentmise. A máriaremetei kegytemplomnál az ünnepi szentmise du. 2-kor kezdődik, ahová Bíboros főpásztorunk mindenkit szeretettel hív.
 11. Május 26-án, szombaton lesz az Élő Rózsafűzér zarándoklat Budapest körül, amelynek záró szentmiséje plébániánkon este 7 órakor lesz. További részleteket a hirdető táblán olvashatók. Aznap elmarad az esti 6-os szentmise.
 12. Május 27-én, vasárnap lesz templomunkban a bérmálás a ½ 11-es szentmise keretében, amelyet Snell György püspök atya celebrál. Imádkozzunk a bérmálásra készülőkért és családjaikért!
 13. Június 2-án, szombaton Családi Piknik lesz a templomkertben.
 14. Június 3-án, Úrnapján következők szerint változik a miserend: 7-kor, 10-kor(!) és este 6-kor. Körmenet a 10-es szentmise után lesz.
 15. Úrnapja utáni hétfőtől, június 4-től augusztus végéig tart majd a nyári miserend és az irodaidő.
 16. Június 9-én, szombaton de. ½ 11-kor lesz Esztergomban a papszentelés, este 6 órakor pedig templomunkban ünnepi szentmise lesz: templombúcsú és Áron atya újmiséje.
 17. Az esztergomi papszentelésre külön busszal megyünk. A feliratkozás az 500,- Ft önrész befizetésével történik a sekrestyében vagy az irodában. Indulás reggel ½ 8-kor, visszaérkezés du. 3 óra körül lesz.
 18. Június 16-án, szombaton esti mise után egyházzenei áhítat lesz templomunk kórusának előadásában.
 19. Június 23-ra, szombatra plébániánk egynapos zarándoklatot szervez Pécsre és Máriagyűdre. Jelentkezni az irodában vagy a sekrestyében lehet a 6.500,- Ft önrész befizetésével, amely magába foglalja az utazás-, a belépők-, az idegenvezetés és az ebéd költségeit. Az önrész visszafizetésére nincs lehetőség. A zarándoklat plébániánk alapítványának támogatásával szerveződik.
 20. Július 2-tól 6-ig tartjuk a hittanos napközis tábort. Az első 40 jelentkező kedvezményesen 5.000.- Ft, a többiek 7.500.- Ft részvételi díjjal vehetnek részt a táborban. Természetesen szociális alapon kérhető támogatás. Jelentkezési lap a templomban a kisasztalon található, leadni a plébánián iroda időben, vagy a sekrestyében a vasárnapi 9 órás mise után lehet, a tábori önrésszel együtt. Az önrész visszafizetésére nincs lehetőség. Jelentkezési határidő: május 31.

 

LITURGIÁK RENDJE május 13 -19.

    … = még nincs miseszándék

Vasárnap

Május 13.

0700

0900

1030

1730

1800

† Ferenc és †  hozzátartozók

Püspök szándékára

† Sárika barátnőért

litánia

† Mária édesanya és nagymama

Hétfő

 Május 14.

0730

 

0900

1730

1800

Krisztina gyógyulásáért, családi békéért

tem: †Hodicsek Róbertné

litánia

Kedd

Május 15.

0730

1730

1800

litánia

Szerda

  Május 16.

0730

 

1215

1730

1800

Németh és Molnár család élő és † tagjaiért

tem: †Wenczel Ottó

litánia

gyászmise: † Wenczel Ottó /tem:ma/

Csütörtök.

Május 17.

0730

   0800

1315

litánia

tem: †Angyal István József

Péntek

Május 18.

0730

0900

0900

1730

1800

tem: † Katona János

tem: †Pátkai Gyula

litánia

Hálából

Szombat

Május 19.

0730

1730

1800

Csendes Szentségimádás, litánia

Püspökeink, papjaink megújulásáért