vasárnap, június 23, 2024
Korábbi hirdetéseink

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – 2019. április 14.

 1. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket..
 2. Megjelent SZÍV-HANG újságunk legújabb száma, családonként vigyünk belőle 1-1 példányt. Az újság hátoldalán megtalálható a nagyheti szertartások részletes rendje és a külön gyónási időpontok.
 3. Nagypénteken délután 3 órakor lesz a Csíksomlyói Passió előadása a templomban, amely a keresztút járásával egyenértékű. Ezzel emlékezünk Krisztus megváltó szenvedésére.
 4. Nagycsütörtökön és nagypénteken este 6 órakor kezdődik a szertartás, nagyszombaton a Vigília szertartást ½ 8-kor kezdjük tűzszenteléssel, a szentmise végén lesz az ünnepi körmenet. Ne felejtsünk el gyertyát vagy fáklyát hozni magunkkal szertartásra!
 5. Nagycsütörtökön lesz espereskerületi ifjúsági virrasztás az ócsai Selyem-réti tanösvényen este 9 órától. Templomunknál este 8 órakor találkozunk. Aki innen indulna, kérjük, hogy előre jelentkezzen Áron atyánál.
 6. Húsvét vasárnap ünnepi miserend lesz, ételszentelésre a reggeli 7-es és 9-es szentmise után kerül sor. Húsvét hétfőn reggel ½ 8-kor és este 6 órakor lesz szentmise.
 7. Nagycsütörtökön és nagypénteken nem lesz irodai szolgálat, és a karitász ház is zárva tart. Megértésüket köszönjük.
 8. Hálásan köszönjük a kedves testvéreknek, akik templomunk húsvéti nagytakarításában segítettek.
 9. Jövő vasárnap is énekel templomunk kórusa a ½ 11-es szentmisén.
 10. Kérjük kedves Testvérek támogatását a szent sír- és a templom húsvéti díszítésére. Az adományokat a Jézus Szíve mellékoltár perselybe helyezhetik el.
 11. Április 27-én, szombaton a reggeli szentmisét kivételesen délelőtt 10 órakor tartjuk, a kamilliánus lelkinap keretében. Mise után a közösségi házban folytatódik a lelkinap.
 12. Április 27-én lesz az apa-kör zarándoklata.
 13. Ezúton is köszönjük a házaspáros lelkigyakorlat szervezőinek áldozatos munkáját!
 14.  Még van néhány hely a májusi csíksomlyói zarándoklatra, május 30-tól június 3-ig lesz. Részletek a plakáton és a honlapon olvashatók.
 15. A Jézus Szíve nővérek hat napos gyermektábort szerveznek Ráróspusztán, Nógrád megyében július 21-27-ig. Meghívó és jelentkezési lap a hirdető asztalon található.
 16. Június utolsó hetében (24-28) tartjuk plébániánk hittanos napközis táborát. A táborra azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik mind az 5 napon velünk tudnak lenni. Részletek a templom bejáratánál található Jelentkezési lapon olvashatók.
 17. A Jézus Szíve nővérek családi tábort szerveznek július 4-7 között a Bakonyban, Városlődön. Jelentkezési lap a templom bejáratánál található, jelentkezni a nővéreknél lehet május 31-ig.
 18. A főplébánia nyári ifjúsági táborára Áron atyánál lehet jelentkezni.
 19.  A személyi jövedelemadó 1%-ról való rendelkezéssel kapcsolatban szeretettel ajánljuk a kedves Testvérek figyelmébe plébániánk alapítványát, a „Krisztus és Mária Segítsége Alapítványt”, amelynek adószáma: 19673611-1-43. Köszönjük, ha rendelkezésével ezúton is támogatja plébániánk közösségét! Az egyházakra vonatkozó 1% rendelkezésnél a Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
 20. Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy aki teheti, rendezze az egyházi hozzájárulását, amelynek ajánlott összege az éves nettó jövedelem 1%-a.