péntek, szeptember 22, 2023

Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola

iskolaA kerület egyetlen katolikus iskolája, ahol a nevelés-oktatás keresztény szellemiség alapján folyik: a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola.

Intézményünkben a fő hangsúlyt a nevelésre helyezzük. Az oktatás terén elért jó eredményeink ennek a következménye. Fő nevelési elveink közé tartoznak a hagyományosan konzervatívnak nevezett értékek. Valódi érték az élet, az ember tisztelete, a család eltérő ereje, a másokért való munkálkodás, a hazaszeretet, a magyarságtudatra nevelés. A pedagógiai hivatás és a keresztény életszemlélet iránt egyaránt elkötelezett nevelők rendszeres továbbképzéssel tartják naprakészen ismereteiket.

kicsik2
Nevelési, oktatási programunkat úgy próbáljuk egységbe fogni, hogy diákjaink szeressék hazájukat, ismerjék múlltjukat, népünk szokásait, dalait, táncait, játékait, tudjanak keresztény erkölccsel rendelkező emger módjára viselkedni, élni, feltalálják magukat a különböző helyzetekben, tudjanak a környezetükkel kommunikálni, – hogy végül életpályát választva, harmónikus emberekké válva megtalálják a boldogság forrásait.

 

Mit nyújt iskolánk a gyerekeknekkicsik3

 • Erkölcsi és érzelmi biztonságot
 • Következetes nevelést
 • Biztos tudást
 • Elkötelezett nevelőket
 • Gyönyörű környezetet
 • Néptánc oktatást
 • Jól felszerelt tantermeket

 

Emelt óraszámú, bontott csoportú angol-német nyelvoktatást

 • Fejlesztőpedagógiai foglalkozást
 • Felvételi előkészítőket, tehetséggondozást
 • Szakköröket (matematika, szorobán, hagyományőrző, furulya, rajz, színjátszó)
 • Szaktantermeket, sportköröket
 • 8000 kötetes könyvtárat
 • Nyári-téli táborokat
 • Sok kiváló versenyeredményt

Iskolánk jelmondata:
„És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” (Mt 28; 20)

http://www.sztlorinc.hu/

Forrás: Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola honlapja