szombat, december 2, 2023

Évközi 33. vasárnap

2023. november 19.

1.  Ma az Egyházmegyei és országos Karitász javára gyűjtünk Szent Erzsébet napja kapcsán.

2.    hétköznapi szentmisék az új Közösségi házban zajlanak a szokásos miserend szerint. Decemberben majd a roráték idejére visszaköltözünk a templomba, de ezen kívül idén télen ez lesz a rend. Utalunk arra, hogy ezt a változást az erősen megugrott közüzemi díjak kényszerítették ránk, kérjük a testvéreket, gondoljanak erre, amikor a perselypénz és az egyházi adó nagyságáról döntenek.

3.    Megköszönöm ennek kapcsán mindazok munkáját, akik a téli kápolna kialakításában és a régi közösségi ház kiürítésében a múlt héten részt vettek.

4.    A régi közösségi házban a könyvtárunk számára fölöslegesnek ítélt könyvekből lehet válogatni most, szentmisék után. Csak a könyvek egy részét hoztuk át, hogy azokból újraindítsuk a plébániai könyvtárat. Értékes, de duplum könyveket vagy olyanokat is, amelyek nem illenek a plébániai könyvtár profiljába, ott hagytunk, amit a testvérek nem visznek el, azt majd leselejtezzük.

5.    Bibliaóra a jövő héten szokott időben és helyen lesz, tehát péntek este 7 órakor.

6.    Szombaton este latin nyelvű mise lesz.

7.    Fábry Kornél püspök atya celebrálja a jövő vasárnap este 6 órai szentmisét, ahol Gável András dicsőítő kórusa fog szolgálni. Püspök atya bérmál is majd, és utána a közösségi házban beszélgetési lehetőség lesz vele. 

8. Nagytábor - 2024

(plakát nagy)
Jelentkezési űrlap linkje:
https://forms.gle/78BCSPdZ7BKc7Q6NA

Plébániai Nagytábor 2024.