Támogatás

A jelenlegi körülmények között, amikor nincs lehetőségük személyesen résztvenni a szentmisén megszokott módon, és perselyadományukkal sem tudják támogatni plébániaközösségünket hagyományos módon, arra kérjük a kedves Testvéreket, hogy gyakrabban foglalják imáikba közösségünket, és interneten keresztül törekedjenek bekapcsolódni a szent liturgiába.

A jelenlegi helyzet miatt, tisztában vagyunk azzal, hogy kisebb mértékű anyagi támogatásra számíthatunk ezután, mint ahogy azt korábban megtették, ezért mi is azon vagyunk, hogy kiadásaink mértékét optimalizáljuk. Ugyanakkor a munkatársak bére és azok járulékai, valamint a rezsi költségek és az egyes kiadások csak a biztonságos megélhetés és működési szintig csökkenthetők.

Amint azt honlapunkon keresztül eddig is figyelemmel kísérhették, azon vagyunk, hogy továbbra is biztosítsuk a lelki élethez szükséges forrásokat és feltételeket. Az egyes programok elmaradása miatt ugyan lényegesen szűkebb a mozgásterünk, de fontosnak tartjuk, hogy az új helyzet ne jelentsen senkinek se akadályt abban, hogy részesüljön az Istennel való talkozás örömében.

A szentségkiszolgáltatások és egyéb liturgiák hátterében ugyanúgy szükségünk lesz ezután is munkatársakra, akiknek a kiszámítható, stabil jelenlétük megélhetésük mértékvel van összefüggésben. Továbbá, a minőségi szolgálat ilyen helyzetben is igényel rendszeres karbantartást, valamint eszköz- és anyagbeszerzést, amihez csak részben lehet egy-egy Testvérünk felajánlásával hozzájutni.

Arra kérjük, tehát a kedves Testvéreket, hogy továbbra is támogassanak bennünket!

Egyházi hozzájárulás
Egyházunk kéri, hogy minden keresettel rendelkező katolikus keresztény anyagi támogatásával is gondoskodjon az egyházközösség működéséről. Lehetőségeihez mérten évi rendszerességgel ajánlja fel hozzájárulását (régebbi neve: egyházi adó) annak a közösségnek, amelynek ő is tagja. A Püspöki Kar által ajánlott évi nettó (kézhez kapott) jövedelem 1%-t egy összegben, vagy több részletben is befizetheti. 2019-ben összesen 334 fő támogatott bennünket hozzájárulásának befizetésével, akiknek ezúton is köszönetet mondunk!
Amíg hatóságilag nem ajánlott otthonaink elhagyása, addig sem az irodában, sem a sekrestyében nincs lehetőség a hozzájárulás személyes befizetésére. Banki átutalás, illetve csekkes befizetés esetén a közlemény rovatba “Egyházi hozzájárulás” megjegyzést szíveskedjenek beírni.

Bízunk kedves Testvérek elköteleződésében!

Perselyadomány, vagy Működési támogatás
A perselyadomány a mi közösségünk működését is lényegesen meghatározza, mivel annak rendszeres és “közvetlen” felajánlása kiszámíthatóvá teszi közösségünk életét. Munkatársaink bérének és járulékainak a kifizetése, a rezsi díja, az egyes programok költségei, valamint a rászorulók megsegítésének a mértéke jelentős mértékben ezen bevételek nagyságrendjétől függ.

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy egyházi hozzájárulásukon felül, a működési támogatással, mintegy perselyadományukkal továbbra is segítsék plébániánkat, hogy az Evangélium örömhírét, valamint a mennyei Atyánk vígasztaló és bátorító valóságos jelenlétét továbbra is el tudjuk juttatni a világba.

Bankon keresztül alábbi számlaszámon fogadjuk egyházi hozzájárulásukat, illetve támogatásukat:

Név: Pestszentlőrinci Főplébánia
Bankszámla szám: OTP Bank 11718000-20010063

Közlemény: Egyházi hozzájárulás, vagy Működési támogatás

Sárga csekk
A templom előtere továbbra is nyitva van reggeltől estig, és a Lorudes-i barlang előtt található “sárga csekk”. A templomtérben, az újságos asztalon is megtalálhatók a sárga csekkek, amikhez a Szentségimádási időben lehet hozzájutni.
Amennyiben kellő jártassággal, vagy megfelelő segítséggel rendelkeznek, inkább a banki átutalást ajánljuk a Testvéreknek, hogy ily módon is csökkentsék a kijárással járó veszélyt.

Alapítványunk

Egyúttal plébániánk Alapítványát is szeretettel ajánljuk Testvérek figyelmébe, valamint az 1+1% felajánlásának a lehetőségét, amiről bővebben Alapítványunk oldalán olvashatnak.

Név: Krisztus és Mária Segítsége Alapítvány
Bankszámla szám:
OTP Bank 11718000-20032795 

Köszönünk minden támogatást a nehéz anyagi körülmémyek között élő családok nevében, és bíztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon az adakozók köréhez, mert csodálatos dolog segíteni, és tudni, hogy valakiknek (nem csak ünnepek kapcsán) segíthetünk, hogy életkörülményeik emberhez méltóak legyenek.

RÁSZORULÓK
A rászorulók megsegítésére szánt adományukat a közlemény rovatban alábbi megjegyzéssel szíveskedjenek ellátni:
“Rászorulók”

ORGONA FELÚJÍTÁSÁRA
Szeretnénk felújítani templomuk orgonáját, amihez köszönettel fogadjuk nagylelkű támogatásukat. Az orgona felújítására szánt adományukat a közlemény rovatban alábbi megjegyzéssel szíveskedjenek ellátni:
“Orgona felújítására”

Köszönjük elköteleződésüket, és nagylelkű támogatásukat!