szombat, december 2, 2023

Szent Anna és Szent Joachim házaskör

Csoportunk a plébánia egyik fiatal, kisgyermekes családokból álló házasköre. 2017-től a megnövekedett taglétszám miatt két alkörre váltunk szét, amelyekben külön-külön tartjuk az összejöveteleinket. Ez alól kivétel az őszi évnyitó, a nyári évzáró és a karácsonyi alkalom, amelyeken a teljes házaskör részt vesz.

A Szent Anna alkörben találkozóinkon hitünk megélését a kötetlen együttlét örömével kapcsoljuk össze. Szervezett vagy spontán találkozóinkon törekszünk egymás megismerésére és tudatosan egymás segítésére. Olyan segítségre, amelyet csak egy család képes megadni, s ez a szándék mindannyiunkban megvan. Csoportunkban vannak mély vallásgyakorlók és keresők egyaránt. Az egymás otthonaiban tartott összejöveteleink felépítése egy bevezető ima és éneklés, egy adott téma közös feldolgozása mindig más házaspár vezetésével, és (az idő függvényében) megosztás, zárásként pedig agapé, ami kötetlen beszélgetésre ad alkalmat. Gyermekeink egyre összeszokottabban járnak találkozóinkra időről időre, amihez alkalmanként gyerekfelügyeletet is szervezünk.

 

A Szent Joachim alkörben havonta tartjuk összejöveteleinket, amelyeken a család, a házasság, olykor pedig a Szentírás, ill. a keresztény élet egyéb vetületeiről (pl. teológiai, közéleti kérdések stb.) dolgozunk fel és beszélünk meg egy-egy témát. Találkozóinkat megosztással kezdjük, ahol a házaspárok beszámolnak arról, mi történt velük az elmúlt hónapban; majd közös imával és agapéval zárjuk. Ez utóbbin már a gyerekeink is részt vesznek, akiknek egyébként az összejövetelek időtartamára felügyeletet szervezünk. Csoportunk ajtaja nyitva áll: szívesen fogadjuk csatlakozni kívánó házaspárok jelentkezését.

 

Az alkörök találkozói mellett informálisabb módon is erősítjük közösségünk kapcsolatait: a feleségek az Asszonykörben, a férjek a Férfikörben találkoznak időről-időre, ahol a vidám hangulatú, kötetlen beszélgetéseké a főszerep; ezenkívül pedig évente néhány alkalommal egy- vagy többnapos közös kirándulásokat is szervezünk.