csütörtök, szeptember 21, 2023

Kivonat a keresztelési szertartásból

Keresztségről bővebben itt olvasható!

Fogadás, köszöntés

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Szülők, keresztszülők: Amen.

Igeliturgia

Pap: Krisztus Egyházának nevében kérdezem: Mi a gyermek neve?
Szülők: N.

Pap: Mit kértek Isten Egyházától N. számára?
Szülők: A keresztséget.

Pap: Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?
Szülők: Vállaljuk.

Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?
Keresztszülők: Megígérjük.

A pap, majd őt követően a szülők, keresztszülők a kereszt jelével megjelölik a keresztelendő homlokát.
Isten szentjei közbenjárásának kérése:

Pap: Szentséges Szűz Mária, Isten anyja,
Mind: Könyörögj érettünk!
Pap: Keresztelő Szent János,
Mind: Könyörögj érettünk!
Pap: Szent József,
Mind: Könyörögj érettünk!
Pap: Szent Péter és Szent Pál apostolok,
Mind: Könyörögjetek érettünk!
Pap: Istennek minden szentjei,
Mind: Könyörögjetek érettünk!

Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért és a keresztség előtti megkenés.
Ellentmondás a sátánnak, és a hit megvallása:
Pap: Kedves Szülők és Keresztszülők! … Ellene mondotok-e a sátánnak?
Szülők, keresztszülők: Ellene mondunk.
Pap: És minden cselekedetének?
Szülők, keresztszülők: Ellene mondunk.
Pap: És minden csábításának?
Szülők, keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

Szülők, keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?
Szülők, keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a Katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben?
Szülők, keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Ez a mi hitünk. Ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Szükők, keresztszülők: Amen.

Pap: Akarjátok-e, hogy N. elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk?
Szülők, keresztszülők: Akarjuk.
A pap megkereszteli a gyermeket.
Keresztség utáni megkenés
Fehér ruha átadása
Égő gyertya átadása
Miatyánk
Áldás

Keresztségről bővebben itt olvasható!

Keresztelési emléklaphoz választható képek: