csütörtök, szeptember 21, 2023

Útmutató a felolvasóknak

  1. Ha nem tudsz felolvasni a beosztás szerinti időpontban, próbálj helyettest találni. Ha nem találsz helyettest, kérd meg a másik olvasmány felolvasóját vagy a sekrestyést a helyettesítésre.
  2. Megérkezésedkor (kb. 10 perccel a szentmise kezdete előtt) vedd át a keresztet a sekrestyében. (A mise után ne felejtsd el visszatenni a helyére.)
  3. Hétköznapi misén tisztázd, hogy a zsoltárt neked kell-e olvasni? Ha igen, akkor a zsoltár felolvasását „A zsoltár válasza:”, a válasz felolvasása, majd a válasznak a hívekkel együtt való megismétlése előzi meg.
  4. A szolgálattevők a szentélyen keresztül foglalják el a helyüket. Ilyenkor a tiszteletadás jele az oltári szentség iránt a meghajlás vagy féltérdre ereszkedés a tabernákulum irányába. Amikor a helyünkről indulva lépünk a szentélybe, akkor középen, a lépcső előtt megállunk, meghajolunk, és akkor lépünk az ambóhoz, amikor a pap már lelépett onnan. Amikor a szentélyből megyünk a helyünkre, akkor a lépcső előtt, a tabernákulum felé fordulva meghajlással fejezzük ki hódolatunkat.
  5. Az olvasmányos könyv az ambóra van kikészítve, abból olvass, ne saját Adoremusból.
  6. Az „Ez az Isten igéje.” előtt tarts rövid szünetet.
  7. Ha te olvasod az olvasmányt és a szentleckét is, akkor a zsoltár alatt ülj le a sekrestyeajtó melletti székre.
  8. A Hitvallás után a második felolvasó visszatér az ambóhoz, és felolvassa a megfelelő (Lektor:) könyörgéseket. Ezután félreáll, amíg a pap felolvassa a záró könyörgést, majd a szokásos módon a helyére megy, illetve szükség esetén perselyezni indul.
  9. Ha van rá mód, akkor mondjuk együtt a ministránsokkal a ministránsok mise előtti illetve mise utáni imáját.

Gyászmise? Zsolozsmás mise?
       Ezek esetén előre kérdezd meg az olvasnivalókat plébános atyától a sekrestyében