csütörtök, szeptember 21, 2023
Közösségi életünk

Mustármagok közösségről

Plébánia közösségünk számára 2009-ben Csernáth Zoltán atya, Cserkó atya Szentlélek Szemináriumot tartott. Akkor még nem sejtettük, hogy a Szemináriumon alakult csoportok később az Ő emlékét fogják hordozni.
Mustármagok imacsoportról kép Imre atyával
Mustármagok imacsoportról kép Imre atyával

Mai, Mustármagok elnevezésű imacsoportunkból hatan voltunk akkor egy szemináriumi csoportba beosztva. Kis Kálmánné Márti néni volt a csoportvezetőnk, és nagyon szorgalmazta, hogy ha csak egy mód van rá, a későbbiekben is maradjunk együtt. Feleségeket, férjeket befogadva folytattuk a közös utunkat. Volt, aki szintén részt vett a Szemináriumon, csak másik csoportban. Szeretettel fogadtuk a katekumenátusi felkészülés után szentségekhez járuló testvéreinket is. Később Márti néni átadta a stafétabotot, mivel Ő az Életút imacsoportnak már akkor a vezetője volt.

Lassan kialakult a saját ritmusunk, karizmánk. Kéthetente találkozunk, két órát töltünk együtt imádságban. Minden alkalmat dicsőítéssel kezdünk, és így szép lassan a lelkünk is befogadóvá válik, megérkezik. Egy tized rózsafüzért imádkozunk a békéért. Zsoltárt imádkozunk, ami már az esti elmélkedéshez kapcsolódik. Alapvetőnek tartjuk, hogy hitünket a döntésünk, és Isten kegyelme mellett magunknak is ápolni kell, növekedni benne, mint a Mustármag. Ezért az elmélkedésünk tárgya a Biblia egy-egy szakasza, Ó- és Újszövetségből egyaránt merítve, egyházi dokumentumok, szentek életének megismerése, témához kapcsolódó lelki könyvek feldolgozása. Félévenként igyekszünk egy témakört körbejárni, kapcsolódva a meghirdetett egyházi év témájához.

Mindig örömmel fogadjuk atyák, nővérek látogatását, amikor a felmerült kérdéseket van módunk megbeszélni. Záró imádság után agapéval zárjuk az estét. Jelenleg tizen vagyunk, és befogadóaknak érezzük magunkat, közösséget kereső testvéreink felé.

Comments are closed.