csütörtök, szeptember 21, 2023
Korábbi hirdetéseink

2017. október 22.

Évközi 29. vasárnap

1. Hétfőn Kapisztrán Szt. János, kedden Claret Szt. Antal, szerdán Szt. Mór, szombaton Szt. Simon és Szt. Júdás Tádé apostolok ünnepe lesz.

2. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket.

3. Ma Missziós gyűjtés van, kedves Testvérek perselyadományát a missziók támogatására fogjuk továbbítani.

4.  Ma is a 2 délelőtti, valamint az esti mise után lesz belépőjegy árusítás a Katalin Napi Jótékonysági Bálra a templom előtt. A jótékonysági cél támogatása a támogatói jegy megvásárlásával is lehetséges.  

5. Novemberben hétfőn, szerdán és pénteken a reggeli szentmisék elhunyt szeretteinkért lesznek. Miseszándékok és adományok az erre a célra kihelyezett perselybe adhatók le a templomban.

6. Be lett kapcsolva a templom és a hittanterem fűtése. Kérjük, hogy fokozottan figyeljünk az ajtók becsukására.

7. A hittanterem kihangósításának a szabályozása ugyan még folyamatban van, de a helység már igénybe vehető a nagyobb nyüzsgést igénylő gyermekek részéről.

8. Akinek nincs internet elérhetősége, papír alapú hirdetési igényét a sekrestyében jelezheti, akik a plébánia levelezőlistájára szeretnének feliratkozni vagy a plébánia elektronikus naptárát szeretnék felvenni, az alábbi e-mail címre írhatnak:

ps*****************@gm***.com

9. A heti miseszándékok a templom bejáratánál és a honlapon is megtekinthetők a hirdetések mellett. Az üres időpontokban akár még mise előtt is lehet szándékot beíratni a sekrestyében.

10. Köszönjük azon Testvéreknek, akik már rendezték az idei egyházi hozzájárulásukat! A befizetés alábbi módon történhet: személyesen a sekrestyében vagy az irodában, csekken vagy átutalással.

 

Liturgiák rendje

Jelmagyarázat:

  • “—” = még nincs miseszándék beírva
  • “Gyászmise:” = amennyiben nincs temetés, arra a misére is lehet miseszándékot íratni 

Rózsafüzér: minden nap 17:15-kor

Vasárnap

Október 22.

0700

0900

1030

 

1800

 

Püspök szándékáért

† László, Margit lelke üdvéért

Hálából 3 unokáért, Lana dédunokáért 1. születésnapján

Élő Adriennért,Gáborért és családjaikért

Hétfő

 Október 23.

0730

 

1800

†édesanyáért, Erzsébetért szül.108.évf;

élő és †hozzátartozókért

† Nemes Zoltán

 

Kedd

  Október 24.

0730

1800

 

† Ilona

† Ádám édesapáért szül.80.évf.; élő és †hozzátartozókért

Szerda

  Október 25.

0730

900

1800

† László

Tem: † Major Gabriella

Gyászmise: † Major Gabriella/tem: ma/

Csütörtök.

Október 26.

0730

 

 

† Lajos

 

 

Péntek

  Október 27.

0730

1115

1530

1800

†nővérért, Katalinért 27.évf; élő és † hozzátartozókért

Tem: †Sebestyén István

Tem: †Baár József

† Ilona ésRozália

Szombat

  Október 28.

0730

 

1800