csütörtök, szeptember 21, 2023
KiemeltKorábbi hirdetéseink

Nagyböjt 2. vasárnapja – 2022. március 13.

március 13.

 1. A Főegyházmegye által jóváhagyott új képviselőtestület tagjainak beiktatása a vasárnap 9 órai szentmisében lesz. Eredményes, jól együttműködő és sikeres munkát kívánunk az új képviseletnek!
 2. Most vasárnap alapítványi gyűjtést tartunk a rászorultak számára, a megszokott módon. Kérjük, hogy a „Rászorultak” feliratú borítékokba helyezett adományokat a sekrestyében szíveskedjenek leadni.
 3. Március 17-én, csütörtökön a testületi ülés miatt az apaköri találkozó elmarad.
 4. A pénteki, egész napos Szentségimádás 19-20 h közötti órájában a papokért, szerzetesekért, életüket Istennek áldozókért imádkozunk.
 5. Nagyböjtben, minden pénteken, 20 órakor eltesszük a Szentséget és utána Keresztúti ájtatosságot végzünk. A Keresztút vezetésére már csak április 8-ra várunk vállalkozó csoportot, közösséget.
 6. Előre jelezzük, hogy március 27-én, vasárnap, az esti szentmise után kórusunk Pergolesi Stabat Mater című művét adja elő.
 7. Nagypénteken előadjuk a Passiót, Túri András vezényletével. Érdeklődni lehet interneten, vagy Andrásnál személyesen. Csütörtökönként vannak a próbák, első időben a templomban, majd az előadás helyszíneként kiszemelt Szent Lőrinc kápolna melletti dombon.
 8. Pénteken lesz Bibliaóra is, a szokott időben és helyen.
 9. Böjti Fiú-Lány Túrát szervezünk 2022. április 1-3. között a Gerecsébe, a Serédi kastélyba. Jelentkezni lehet Benkovics Balázsnál
 10.  Az ukrán háború kapcsán kérjük továbbra is a kedves Hívek békéért való folyamatos imáit, adományait, felajánlásait. Isten bőségesen megfizet jótetteinkért! A tárgyi adományokat továbbra is a plébánián gyűjtjük, irodaidőben, szétosztásukról, továbbításukról gondoskodunk. Jelezzük, hogy ruhaneműből már nagyon sok van, kérjük, ne azt hozzanak!
 11.  A Magyar Katolikus Püspöki Kar „Tartós szeretet” mottóval az ukrán háború kapcsán tartósélelmiszer gyűjtést hirdetett meg a 2022. március 20-27. közötti időszakra. A tartósélelmiszerek gyűjtése a templomokban történik. Más, egyéb jellegű adományra, mint textiláruk, ruhanemű, öltözködési cikk stb., a felhívás nem vonatkozik.