csütörtök, szeptember 21, 2023
KiemeltKorábbi hirdetéseink

Évközi 5. vasárnap

2023. február 5.

1.     Egyházmegyénknek új segédpüspöke van Martos Balázs atya személyében, aki eddig a Szombathelyi Egyházmegye papja, de egyben a Központi Papnevelő Intézet rektora volt. Nevét március 4-én de. 10 órakor esedékes szentelése után a szentmisében is említeni fogjuk. Cserháti Ferenc püspök úr lemondását viszont 75 éves életkorára tekintettel elfogadta a Szentatya, így őt mostantól a szentmisében nem említjük, de hálásan köszönjük egész papi és püspöki életét és Istentől áldott nyugdíjas éveket kívánunk neki.

2.     Balázs áldást adunk a mai napon szentmisék után. Az egyház mindenkit meg szeretne áldani, függetlenül attól, hogy szentáldozáshoz járul-e, viszont mindenkit csak évente egyszer. Aki tehát iskolában, egyebütt Szent Balázs napján már fölvette ezt az áldást, az most ne jöjjön ki!

3.     Jövő vasárnap alapítványi gyűjtést tartunk a rászorultak számára. A pénzadomány elkülönített kezelését szolgálják a kitett „Rászorulók” feliratú borítékok. Kérjük, hogy adományaikat ezekbe a borítékokba elhelyezve szíveskedjenek leadni a sekrestyében.

Köszönjük nagylelkűségüket és segítőkészségüket!

4.     Szeretnénk kérni a kedves Testvéreket, hogy akiknek egészségi állapotuk és idejük megengedi, vegyenek részt a templom szombat délelőtti takarítási munkáiban. A hátsó asztalon elhelyezett sárga, A3 formátumú táblázatba kérjük, szíveskedjenek a megfelelő dátumhoz nevüket és elérhetőségüket beírni, hogy a kapcsolatot felvehessük. Előre is köszönjük szolgálatukat!

5.      Újraindul a Nyugdíjas Klub a plébánián, melyet minden hónap második csütörtök délutánján tartanánk. Az első alkalomra február 9-én 15 órai kezdettel kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

6.     Bibliaóra lesz, a szokott időben, pénteken este 7 órakor.

7.     Saját farsangunk február 19 vasárnap, du. 4 órakor kezdődik, az Apatánc próbáira várjuk a vállalkozó édesapákat. Az Apatánc szervezője Náfrádi Attila.

8.     Pesterzsébeti Főplébánián 2023. február 18-án 19:00 órai kezdettel ifjúsági farsangi bál lesz a dél-pesti plébániák 15-30 év közötti fiataljai részére. A farsangi bálra a belépőt a helyszínen lehet váltani 1500 Ft-os áron.

9.     A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola ismerkedő foglalkozást, „iskolacsipegetőt”, nyílt órákat és természetesen felvételt hirdet, részletek a kitett plakáton.

10.           A Liliomkert Katolikus Óvoda is felvételt hirdet. Részletes információkat találnak a plébániai faliújságra kihelyezett plakáton és az óvoda honlapján.

11.  A Jézus Szíve Nővérek várják a jelentkezéseket a nyári táborokra.

(Családi tábor: 2023. július 6- július 9-ig Tiszavasvári

gyerektábor (ott alvós): 2022. július 16-22-ig Ráróspuszta)

Jelentkezni a je***************@gm***.com e-mail címen, vagy a nővéreknél lehet.