péntek, július 12, 2024
Korábbi hirdetéseink

2017. április 9.

Virágvasárnap


– Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat.

– Barkaszentelés és körmenet vasárnap, a fél 11-es mise elején lesz.

– Nagyheti szertartások rendje:

Nagcsütörtök

Reggel 8 órától zsolozsma, majd este 18 órakor szentmise az Utolsó vacsora emlékére. A szentmise után gyóntatás, majd este 22 óráig virrasztás.

A krizmaszentelési mise 10 órától kezdődik a Szt. István Bazilikában.

Nagypéntek

Reggel 8 órától zsolozsma majd gyóntatás, utána este 18 óráig egész napos Szentségimádás. Délután 15 órakor PAssió – keresztút, majd este 18 órától Urunk szenvedésének ünneplése, utána gyóntatás, és virrasztás este 22 óráig.

Nagyszombat

Reggel 8 órától zsolozsma majd gyóntatás, utána este 18 óráig Szentsír látogatás.

A VIGÍLIA MISE este fél 8-kor, a tűzszenteléssel kezdődik, majd körmenet.

Hozzunk magunkkal gyertyát!

Húsvétvasárnap

Szentmise 7 órakor, 9 órakor, fél 11-kor, valamint este 18 órakor. Az ételszentelés a 9 órai szentmise végén lesz.

Húsvéthétfő

Szentmise reggel fél 8-kor és este 18 órakor.

– Elkészült a Szív-Hang plébániai újságunk húsvéti száma, amelyben a nagyheti szertartások rendje is megtalálható sok érdekes írással együtt.

– Templomunk- és a szentsír díszítésére adomány a templom bejáratánál és Jézus Szíve mellékoltárnál található perselybe helyezhető. Köszönjük!

– Szentsír elkészítése most hétfőn lesz az esti mise után.

– Plébániai irodaszolgálat Nagycsütörtökön és Nagypénteken szünetel.

– Karitász most csütörtökön nem tart fogadóórát.